شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ عيد نوروز رو به همه دوستان تبرك عرض مي كنم بايراموز مبارك اولسون
درب کنسرو بازکن برقی
سليمان قراجه داغي
0 امتیاز
0 برگزیده
370 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top